Energi optimering

Primært er varme anlæg vores speciale. Vi dimensionerer, installere, indregulerer og servicere næsten alle former for varme anlæg med væske som bærende varme medie. (Fjernvarme, fastbrandsel, stokerfyr, solvarme, varmepumper etc.)

Dertil kommer vi gerne ud til en gennemgang og en snak om Deres nuværende varme installation. Der ville vi komme med forslag til energi optimeringer og forbedringer, så De lige netop opnår: ”bedst komfort, til bedste pris” som vores slogan også hedder sig.
Langt størstedelen af den danske boligmasse, kan spare mange penge ved forholdsvis små optimeringer og dette er jo en væsentlig faktor, nu hvor energipriserne stiger og stiger og vi skal nedbringe vores forbrug af fossile brandstoffer.

Dertil gennemgår vi gerne hele Deres bolig grundigt for mangler og forbedringer som omhandler besparelser på varmeforbruget/regningen.

Hvis overstående har fanget Deres interesse, kommer vi gerne ud til et eventuelt personligt møde.

Ny varme installation

Primært er varme anlæg vores speciale. Vi dimensionerer, installere, indregulerer og servicere næsten alle
former for varme anlæg med væske som bærende varme medie.

Vi udfører installationerne:

 • Fjernvarme installationer
 • Varme pumper
 • Solvarme anlæg
 • Stokerfyr
 • Fast brændsel fyr

Hvis overstående har fanget Deres interesse, kommer vi gerne ud til et eventuelt personligt møde.

Service ordning

Vi tilbyder forskellige service ordninger med forskelligt interval. Så De lige netop opnår: ”bedst komfort, til bedste pris” hele året rundt. Dertil ville vi også altid fange en evt. fejl hurtigt så De ikke for en ekstra regning på spildt energi eller ved en evt. lækage.

Der tilbydes:

Fjernvarme eftersyn:

Rigtig mange forbrugere med fjernvarme, lever med for høje regninger, samtidig med at komfort og indeklima er for dårligt.
Derfor tilbyder vi en årligt eftersyn af Deres installation. Et abonnement tegnes for minimum 2 år.

 

Service ordning for 2 år: dkr. 1.800,- incl. Moms.

 

Første besøg:

 1. Bliver Deres anlæg registeret i vores database. Gennemgang af varmeanlæggets tilstand i hele huset.
 2. Varme: drift og isoleringstilstand, tjek af ventiler, varmemedier og filtre m.m.
 3. Vand: Drift og isoleringstilstand, tjek af ventiler, sikkerhedsventiler m.m.
 4. Radiatorer tjekkes for afgivende effekt i forhold til behovet og evt. optimerings forslag af ventil.
 5. Efterfølgende kommer vi med energi optimerings forslag. Som vi gerne ud bedre med det samme.

Anden besøg:

 1. Sker et år efter det første, altså med et års interval.
 2. Varme: drift og isoleringstilstand, tjek af ventiler, varmemedier og filtre m.m.
 3. Radiatorer tjekkes for afgivende effekt i forhold til behovet og evt. optimerings forslag af ventil.
 4. Vand: Drift og isoleringstilstand, tjek af ventiler, sikkerhedsventiler m.m.
 5. Radiator ventilerne efterses og ”motioneres” så disse ikke sætter sig fast.
 6. Energi optimerings forslag tages op til genvurdering hvis disse ikke er udbedret siden sidst.

Efter et eftersyn udfærdes en rapport, som arkiveres i firmaet, samt De får en kopi.
Når service besøg er afsluttet, aftales betingelserne for næste besøg.

Vi kontakter dem når de er tid til at gentegning af abonnement. En evt. opsigelse af abonnementet sker senest 1 måned op til den nye periode

Hvad dækker prisen:

 • Prisen indeholder montør tid for registrering af anlæggets status, samt service.
 • Prisen indeholder et døgn vagt ordning. Hvor De dag og nat ville kunne kontakte os pr. tlf., hvis uheldet nu skulle være ude. (montør timer takseres til normal takst).
 • Prisen indeholder garanti for tids booking til hjælp ved stop af Deres fjernvarme anlæg i fyringssæsonen oktober til april.

Hvad dækker prisen:

 • Evt. defekte materialer, samt tid til udskiftning faktureres særskilt, iht. vore generelle betingelser).

Har overstående fanget Deres Interesse, er De velkommen til og tage kontakt pr. mail eller telefon

Energiberegning.

Vi udfører komplette energiberegninger (BE10).

Dette gør sig gældende ved fremtidige huse. Da der ifølge bygnings reglementet (BR10), skal ligge en fyldest gørende energiberegning som dokumentation på, konstruktionen over holder alle gældende regler.

Hvis De har i tankerne og bygge nyt, kan De trygt tage kontakt til os.

Denne energiberegning skal indeholde:

Arealer af hele klimaskærmen, u-værdiberegning af alle konstruktionsdele, ventilation, bygningens forbrug, forsyningskilde osv. Alle disse beregninger bliver lagt ind i en energiberegning, hvor husets årlige forbrug pr m2 beregnes. Godkendes bygningen af beregningsprogrammet kan energirammen sendes ind til kommunen og en byggetilladelse kan blive udstedt.

Prisen for et standard 1 plans hus på 150m2 vil typisk for en energiberegning ligge fra 2500-3000,- ekskl. moms alt afhængig af husets kompleksitet.

Prisen er inkl.:

 • Energirammeberegning udført som rapport.
 • XML-fil og rapport i PDF som sendes pr. mail.
 • U-værdiberegninger for bygningsdele, døre og vinduer.

For at kunne levere en energiberegning skal vi bruge følgende oplysninger:

 • En byggeadresse og evt. en adresse på bygherre.
 • Et komplet sæt tegningsmateriale. Planer, snit med konstruktionsopbygningerne på, facader og en situationsplan med husets orientering i henhold til nord.
 • Et vinduestilbud fra fabrikanten hvor døre/vinduernes U-værdier er anført.
 • Er der gulvvarme eller radiatorer.
 • Er de tekniske installationer placeret indenfor klimaskærmen.
 • Hvilken opvarmningsform skal anvendes fjernvarme, gas, olie eller alternative energiløsninger.
 • Vælges en kedel eller en alternativ energiløsning er det vigtigt for os at vide hvilken fabrikat og type der anvendes.
 • Ønskes der solceller til produktion af strøm (Det er en stor forskel i energiberegningen).
 • Vi foreskriver frekvensregulerede pumper i beregningen med mindre andet er angivet.
 • Hvordan produceres varmt brugsvand i en beholder eller en gennemstrømsvandvarmer. Det sidst nævnte foreskrives hvis ikke andet er angivet.
 • Er der brugsvand cirkulation. Hvis ja hvilken pumpe skal der så anvendes, fabrikat og type.
 • Hvordan skal huset ventileres. Naturligt eller mekanisk. Hvis mekanisk hvilket aggregat ønskes (vi kan godt forskrive et anlæg).
 • Ventilationskanaler føres de indenfor opvarmet klimaskærmen (kanaler i tagrum som ligger i loftsisoleringen ligger indenfor klimaskærm).
 • Anvendes der mekanisk køl.

Ekstra oplysninger ved erhvervsejendomme:

 • Hvilke belysningsarmaturer anvendes der i de enkelte rum.
 • Er der bevægelsessensor på nogle rum.
 • Er der dagslysstyring.

Varmetabs beregning.

I forbindelse med en fremtidig tilbygning som skal opvarmes til mere end 15 grader, udarbejdes der ved ansøgning om byggetilladelse en varmetabsberegning. Denne beregning er ikke så omfattende som en energiramme, da bygningens varmeforsyning og ventilationsluftmængde ikke skal registreres. Der kræves dog stadig en opmåling af klimaskærmen, samt u-værdiberegninger mm.

Pris for en lille tilbygning vil typisk for en varmetabsberegning ligge fra 1400-2000,- ekskl. moms alt afhængig af tilbygningens kompleksitet.

Prisen er inkl.:

 • Varmetabsberegning udført som rapport.
 • Rapport i PDF som sendes pr. mail.
 • U-værdiberegninger for bygningsdele, døre og vinduer.
 • Hurtig levering.

For at kunne levere en energiberegning skal vi bruge følgende oplysninger:

 • En byggeadresse og evt. en adresse på bygherre.
 • Et komplet sæt tegningsmateriale. Planer, snit med konstruktionsopbygningerne på, facader.
 • Evt. et vinduestilbud fra fabrikanten hvor døre/vinduernes U-værdier er anført. (Der kan også
  forudsættes en standard U-værdi).
 • Er der gulvvarme eller radiatorer.
 • Opbygningen af den eksisterende bygningsdel f.eks. en ydervæg hvor tilbygning støder op imod.
 • Er der vinduer i den eksisterende ydervæg skal vi vide om de er med termoglas eller energiglas samt en
  dimension på vinduet BxH.

Isolering af rør.

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere tekniske installationer (rør, kedel og varmtvandsbeholdere) i rum, som ikke behøver opvarmning (bryggers, kældre, krybekældre, loft og skunk). Tilbagebetalingstiden vil ofte være under et år.

Varmetabet fra varmerør er ofte meget større end man umiddelbart skulle tro. Der er faktisk mange penge at spare ved isolering af varmtvands- og centralvarmerørene i boligen, da varmetabet kan løbe op i flere tusinde kroner årligt, og derfor er der grøn fornuft i at isolere rørene ved først given lejlighed.

Når varmetabet begrænses ved isolering, skal De være opmærksom på, at temperaturen nedsættes i de rum, rørene passerer. Med andre ord behøver der ikke længere være saunatemperaturer i kælderen, hvor varmerørene løber igennem.

Brug radiatorer med termostatventiler.

Hvis du vil varme lidt for at undgå fugtproblemer i f.eks. kælderrum, bør du installere radiatorer med termostatventiler, så varmen styres efter behovet og ikke følger tilfældigt varmetab fra rørene.

De kan spare mange penge på varmebudgettet, hvis du isolerer rørene i kolde lokaler, for eksempel kældre eller lofter, altså VVS rør til varmt vand og til opvarmning af radiatorer. I mange boliger er disse rør allerede isolerede, men isoleringen er ofte gammel, af en dårlig kvalitet, eller også er den så slidt, at den ikke slutter tæt.

Hvor meget sparer man egentlig ved at isolere rørene?

Ved 40 mm isolering på et 1" rør, der er 60 grader varmt og anbragt i et rum på 20 grader,
spares ca. 25 Wh pr. meter pr. år. Dette giver ca. 219 kWh pr. år pr. år, hvis røret altid er varmt,
og dette giver en besparelse på 125 til 250 kr. pr år pr meter rør afhængig af energiprisen.

Termografering

Om termofotografering og udstyret

Termofotografering er en varmeteknisk undersøgelse af f.eks. en bolig, el og varme installationer, isolering eller utætheder i øvrigt, som viser temperaturforskelle dvs. hvor der slipper varme ud - eller kulde ind.

Termofotografi af en bolig, foregår ved at man gennemgår boligen (tager billeder af boligen) med et særligt termisk kamera, som er temperaturfølsomt og som kan registrere temperaturforskelle på blot 0,05 grad.

På billedresultatet kan man se temperaturen på overfladen, vist grafisk i farver.

Hvad kan jeg bruge det til?

Hvis du får udført en termofotografering på din bolig (termografisk undersøgelse), vil du efterfølgende modtage en rapport (hvis dette er tilvalg) med fotos og forklarende tekst, som viser, hvilke svage punkter din bolig har rent energimæssigt. Hermed har du et godt grundlag for at tage stilling til, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind med energiforbedringer.

Hvis du får udbedret de svage punkter, som termografien viser, får du ikke blot en lavere varmeregning. Du får også et hus, der er meget mere behageligt at opholde sig i, fordi du ikke længere vil opleve ubehagelig træk og kulde.

Hvem kan få udført termofotografi?

Termofotografering (Termografi) kan udføres på alle huse, både nye og ældre helårshuse og sommerhuse. Du kan også sagtens få udført en termografi af en lejlighed, hvis du ønsker det. Der er faktisk ingen begrænsninger. En termografisk undersøgelse kan vise andre forhold, som energimærket på en bolig ikke viser.

Den store fordel ved en termofotografi er, at den viser, hvor de værste varmesyndere er, uden at du behøver at ødelægge noget i huset.

Du behøver f.eks. ikke brække gulvet op for at se, om det er isoleret godt nok.

Og du kan se fejl, der ikke er synlige udefra, f.eks. hvis isoleringen i et hjørne ikke støder tæt sammen, så der er opstået en kuldebro.

Et termografisk foto er meget illustrativt. Det er nemt for en boligejer at se, hvis der er noget helt galt.

Deslige termofotograferer vi ligeledes installationer i skjulte bygnings dele, såsom mistanke om rørskader. Disse kan nemlig også observeres med termografering.

Priser på ydelser

Produkter uden analyseret rapport (kun billeder)

 • Udvendige termografiske billeder af boligens klimaskærm (varmetab). Inkl. 6 Termografiske billeder. Pris: 995,-
 • Indvendige termografiske billeder af bolig, med fokus på kuldebroer, utilstrækkelig og manglende isolering.
  Inkl. 6 Termografiske billeder. Pris: 995,-

Produkter med analyse rapport samt billeder

Komplet gennemgang af boligen, ude og inde.

 • Inkl. 12 Termografiske billeder samt analyse rapport. Pris: 2900,-
 • Udvendige termografiske billeder af boligens klimaskærm (varmetab).
  Inkl. 6 Termografiske billeder samt analyse rapport. Pris: 1999,-
 • Indvendige termografiske billeder af bolig, med fokus på kuldebroer, utilstrækkelig og manglende isolering.
  Inkl. 6 Termografiske billeder samt analyse rapport. Pris: 1999,-
 • Ved Termografi på Skjulte Installationer afregnes der til alm. Time sats. Pr time pris: 360,-
 • Inspektion af hulmursisolering o. lign. med endoskop kamera Pr. boring (Der bores på kundens eget
  ansvar) Pr. hul pris: 200,-

Ved større opgaver, er vi altid behjælpelige med et uforpligtende tilbud

Solceller

Solceller: Det er stadig en god forretning, også for erhverv.

Lovgivning
- og information om afregningsordning
Rammebetingelser for produktion af solcellestrøm

Private husstande:
Solcellelovgivningen fra november 2012 ændrede nettomålerordningen fra årsbaseret afregning til timebaseret afregning. Dette betyder i praksis at man skal anvende den el man producerer inden for en time. Overskydende el afregnes til 1,3 kr. for anlæg installeret i 2013. Der må maksimalt installeres et solcelleanlæg med en effekt på 400 kWp.

Boligforeninger og offenlige institutioner:
De nærmere regler for boligforeninger er endnu ikke fastlagt.

Erhvervsbygninger og industri:
For el, der produceres på forbrugsstedet, samtidig med at det forbruges, skal der ikke betales energiafgifter mv. Ved selv at producere en del af sin elektricitet kan man altså spare hele elprisen. Solceller producerer mest om dagen, hvor virksomheder typisk har det største forbrug. Ved integration af solceller i erhvervsbyggeri kan der altså typisk spares 1 kWh på elregningen pr. produceret kWh. Produktion fra solceller på erhvervsejendomme, hvor elektriciteten ikke bruges samtidig med at den produceres, kan afsættes på elnettet efter følgende regler. Den systemansvarlige virksomhed afsætter elproduktionen på spotmarkedet og der gives et pristillæg, som sammen med markedsprisen sikrer en afregning på 60 øre/kWh i 10 år og 40 øre/kWh i de følgende 10 år.

Vi fører følgende mærker : German solar, Bosch, REC og LG. og inverter: Danfoss og SMA.

Vi garanterer:

 • Flot finish, Slut med ledninger stripset op og anlæg som sidder alt for højt på taget.
 • Højt ydende anlæg min 25år.
 • 10 års garanti på Danfoss inverter samt solceller og montage click system.
 • Vedligeholdelses frit.

Vi laver samtidig med tilbud på anlæg illusions tegninger/billeder af anlæg på netop dit tag.

Ring for uforpligtigende tilbud. Vi kommer glædeligt ud til en samtale.